Ürün Tasarım

Ürün Tasarım

Ürün Tasarım

Dünya da rekabet koşullarının zorluğu ve aynı hedef kitleye hitap eden benzer ürünlerin çokluğu göz önünde bulundurulduğunda ürün tasarımının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ürün tasarımdaki kullanılan, ürünün bütünü için gerekli elektronik, elektromekanik vb. bileşenlerin endüstriyel tasarımı ile bir bütün olması gerekmektedir. Arlentus Kontrol mühendis kadrosuyla müşterinin ve sektörün ihtiyacına uygun ürün tasarımlarını standartlar çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

  • İthal edilen ürünlere müşteri ve sektör talebi çerçevesinde inovatif özellikler katmak.
  • Proje dosyasının hazırlanması ve üretiminin takibi,
  • Kısmen veya tamamen projelendirilmiş bir ürünün projesinin geliştirilmesi ve üretiminde danışmanlık verilmesi,
  • Tersine mühendislik çalışmaları,
  • Talebe özel ürünler, prototip ve endüstriyel ürünlerin tasarımı ve üretimi için destek hizmeti,