Mekanik Tasarım

Mekanik Tasarım

Mekanik Tasarım

Arlentus Kontrol’de, tasarımı yapılan ve geliştirilen ürünlerin hedef kitleye uygunluğu, estetiği, üretilebilirliği  v.b. faktörler endüstriyel tasarım aşamasında belirlenmektedir. Ürünün hızlı bir şekilde ortaya çıkması, mekanik tasarımcının katkıları, doğru ürün ve ürün özelliklerini ortaya koymayı sağlamaktadır.

Tasarımı gerçekleşecek ürünün detaylarının görüşülmesi, tasarım ve sonrasında imalat-üretim kriterlerinin irdelenmesi, süreç içerisinde oluşabilecek eksikliklerin ve hataların önüne geçmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Arlentus Kontrol, tecrübeli mühendisleri, doğru teknoloji ve yazılımın kullanımı ile istenilen ürünün 3 boyutlu bir ortamda kısa zamanda ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Mekanik tasarımın, devamındaki mühendislik çalışmalarıyla koordineli bir şekilde ilerlemesi gerekmektedir. Ürün imalat-üretim aşamasına gelmeden malzeme seçimi, mekanik özellikleri, imalat-üretim seçimi ve buna bağlı kalıplama şekli gibi birçok faktörün 3 boyutlu bilgisayar destekli tasarım ortamında etüt edilerek ve 3D prototip hizmetiyle son olarak değerlendirip, sağlamasını yapmaktadır. Arlentus Kontrol tüm bu detayları mekanik tasarım aşamasında çözüme kavuşturmaktadır.