Madencilik

Madencilik

Madencilik

Maden sektörünün ağır ve aşırı şartların söz konusu olduğu bir sektör olması kumandamızın bu sektörde kullanım harici güvenlik önlemlerini de ön plana çıkarmıştır. Yapılan uygulamalarda hem kumanda hem de yaptığımız yazılımlarla olası iş kazalarının önüne geçtiğimizi bilmek yaptığımız işe bizi daha çok bağlamıştır.