Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

POLİTİKAMIZ

 • İş sürekliliği politikamız; sistemde kesintiye neden olan risk ve etkenlere zamanında müdahale ederek, sistemin çalışmasını sağlamak,
 • Çalışanlar, iş ortakları, müşteriler ve üçüncü taraflarla gizlilik sözleşmeleri yaparak kurum ve müşteri bilgilerini korumak,
 • Kullanıcı gereksinimlerini doğru bir şekilde analiz ederek, müşterilere taahhüt edilen hizmet ve ürünleri sağlamak, müşterilerinin standartlarına  uyarak sistemi güvence altına almak ve hizmet yönetimini sürekli iyileştirerek sürdürmeyi kendisine ilke edinmek,
 • Ekonomik, çevresel ve toplumsal gereksinimlerin,  gelecek kuşakların yaşam koşullarına zarar vermeden karşılanmasını hedefleyerek, faaliyetlerimizin sürekliliğini sağlamak,
 • Sahip olduğu başarıya çalışanlarının gücü ve desteğiyle ulaşan, farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran, katılımcı yönetim politikası izlemek
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemlerini tüm süreçlerimizde etkin şekilde uygulamak, gözden geçirerek sürekli iyileştirmek.
 • Çevre ve İş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak
 • Çalışanlarında kalite bilincini yerleştirmek, maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda bilgilendirmeyi sağlamak,
 • Çalışanlarımızın faaliyetlerimiz esnasında yaralanması ve sağlıkların bozulmasının engellenmesi sağlamak,
 • Çevre bilincinin aşılanması amacıyla gerekli eğitimleri almalarını sağlamak,
 • Çalışanlarını, kaliteyi arttıracak, çevre ve iş sağlığı güvenliği risklerini azaltacak projeler geliştirmeleri konusunda teşvik edip onları desteklemek,
 • Çalışanlarının yanı sıra, tedarikçi ve görevlendirdiği taşeronlar arasında kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirecek şekilde hareket etmek,
 • Oluşturduğu Entegre yönetim sistemi ile Kalite, Çevre ve İSG sistemlerinin performanslarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Çevreyi korumayı ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,  faaliyetleri sonucu oluşan kirliliği önlemeyi   ve oluşabilecek atıkları kontrol altında tutmak